HOME TV (Internet + Smart TV)

GÓI CƯỚC

80 Mbps

100 Mbps

150 Mbps

150 Mbps

1 Băng tần

1 Băng tần

MESH

MESH

Bảng giá trên đã bao gồm VAT

HOME TV (Internet + TV Truyền thống )

GÓI CƯỚC

40 Mbps

80 Mbps

150 Mbps

150 Mbps

1 Băng tần

1 Băng tần

2 Băng tần

2 Băng tần

Bảng giá trên đã bao gồm VAT

* Bảng giá áp dụng khu vực nội thành TP.HCM