HOME INTERNET

GÓI CƯỚC

40 Mbps

80 Mbps

300 Mbps

1 Băng tần

1 Băng tần

2 Băng tần

-

-

IP Tĩnh

165.000

180.000

600.000

Bảng giá trên đã bao gồm VAT

HOME INTERNET SUPER

GÓI CƯỚC

100 Mbps

150 Mbps

200 Mbps

2 Băng tần

2 Băng tần

2 Băng tần

195.000

210.000

260.000

Bảng giá trên đã bao gồm VAT

* Bảng giá áp dụng khu vực ngoại thành TP.HCM